Tel: 2662032100 | MailSSS

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5 ΑΤΟΜΑ ΥΕ ΙΔΟΧ

ΑΔΑ ΨΞΓΙΩΞΞ-Τ3Τ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Γάϊος-Παξών   14/3/2022

ΝΟΜΟΣ   ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΠΑΞΩΝ Αριθ. Πρωτ:605

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 132 η

Ο Δήμαρχος   ΠΑΞΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

1.      Την απόφαση αριθ. 6-26/2022 της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΔΑ:ΨΥΟΑΩΞΞ-ΔΩ7 σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού  ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ .

2.      Την υπ' αριθ. 35743 /14-3-20222  ΑΔΑ: Ψ7ΧΕΟΡ1Φ -ΔΒΚ ΈΓΓΚΡΙΣΗ  της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. από την Αποκεντρωμένη Δ/ση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

3.      Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 86 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

4.      Το άρθρο 206 του Ν.3584/07.

5.      Την περίπτωση ιε της παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν.4662 /2020,  και το Ν.4765/2021

6.      Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2022 βεβαιωση  απ 517 /3-3-2022 Οικ υπηρεσίας του Δήμου.

7.      Οι ανωτέρω προσλήψεις δεν υπάγονται  στην διαδικασία ΠΥΣ33/2006/ΦΕΚ280Α

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε-ANAKOIΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των

1. ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ [4]-ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ

2. ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ [1]-ΟΔΗΓΟΥ ΥΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 21/3/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 12.00

Η ανωτέρω ανακοινωση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ , στους πινακες ανακοινώσεων του ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ και στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΔΗΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΞΩΝ

 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAME

BD3735138

 

 

 

MAHMUT

BE6919819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAME

BD3735138

 

 

 

MAHMUT

BE6919819

 

 

 

 
{