Tel: 2662032100 | MailΣυμμετοχη του Δημου Παξων στο INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παξοί , 15/01/2017

 

Για πρώτη φορά συμμετέχει ο Δήμος Παξών στο πρόγραμμα Εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020  (INTERREG) με 6 προτάσεις που αφορούν στην οικονομική -κοινωνική ανάπτυξη του νησιού και στην  δημιουργία ακόμη και υποδομών εάν οι προτάσεις  αυτές τελικά έχουν επιτυχή  κατάληξη .

Τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των χωρικών συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και συνιστούν μια από τις κύριες επιλογές  χρηματοδότησης  για την προγραμματική περίοδο 2014-2020     Τα διμερή προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακές περιοχές , να αξιοποιήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης και φυσικά να ενδυναμώσουν τη συνεργασία προς όφελος της αρμονικής πορείας της Ένωσης.

Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020  στο οποίο ο Δήμος Παξών συμμετέχει  με τις έξι (6)  αυτές προτάσεις - μέσα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία και για τους Δήμους  της χώρας  , των οποίων η έγκριση    θα δώσει μια δημιουργική  ανάσα και προοπτικές  στο νησί μας ,  ¨έτρεξαν¨ χάρη στην πρωτοβουλία και τις επαφές του Δημάρχου  Σπυρίδων Βλαχόπουλου και του εντεταλμένου  Δημοτικού Συμβούλου στα ευρωπαϊκά προγράμματα, Γιώργου Λύχνου και φυσικά με την συνδρομή των υπαλλήλων του Δήμου μας .

Ο  συνολικός προϋπολογισμός αυτών  των προτάσεων  ανέρχεται στο ποσό του 1.980.332  ευρώ .  Τα έργα - προτάσεις είναι οι εξής :

1.Το πρώτο έργο  , "Interactive Music Attractors from Greece and Italy for a New Ensemble (I.M.A.G.I.N.E.)", εντάσσεται στον  Άξονα Προτεραιότητας 2 «Integrated Environmental», Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση.

Για τους σκοπούς του οποίου θα δημιουργηθεί ένα μουσικό σύνολο που θα αποτελείται από μουσικούς και των δύο χωρών   Ελλάδας -Ιταλίας  οι οποίοι θα αναπτύξουν ένα κοινό ρεπερτόριο το οποίο θα παρουσιαστεί σε ιστορικούς χώρους. Επίσης θα υπάρχουν εκδηλώσεις μουσικής στις δύο χώρες με καλλιτέχνες που θα συνεργαστούν για τις ανάγκες του προγράμματος

2. Το δεύτερο έργο "Strengthening environmental Governance in Adriatic Ionian marine and coastal protected areas (GAIA)", εντάσσεται στον  Άξονα Προτεραιότητας 2,  «Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση»  και αφορά στη βελτίωση της κοινής διαχείρισης και ενός  σχεδίου διακυβέρνησης της βιοποικιλότητας των παράκτιων και αγροτικών οικοσυστημάτων, δίνοντας προσοχή στις φυσικούς πόρους και τις προστατευόμενες περιοχές και στην ανάπτυξη των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας . Μέσα από αυτό το έργο ο Δήμος στοχεύει να αξιοποιήσει και το κοινοτικό γραφείο στο  Λογγό .

3. Το τρίτο κατά σειρά έργο με τίτλο : «POtential (Seawater) Impacts of Desalination development ON environment» και ακρωνύμιο "POSEIDON" στοχεύει στη  μεταφορά τεχνολογίας σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ, που αφορούν και στην παρούσα μέθοδο αφαλάτωσης,  εκ μέρους της Περιφέρειας της Απούλιας στον Δήμο Παξών. Στόχος  να εφαρμοστεί η καινοτόμος  μέθοδος αφαλάτωσης των Ιταλών , σε ένα διαφορετικό οικοσύστημα , να επιτευχθεί προστασία του περιβάλλοντος , φυσικά να επιτευχθεί η  παροχή νερού άριστης ποιότητας στο νησί  και η εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας , με εγκατάσταση συστήματος  αφαλάτωσης στο νησί των Αντιπάξων που δεν έχει έως σήμερα .

4. Το έργο " Saves our Seas and Coasts  (SOSCOASTS)", εντάσσεται στον  Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση»,  δίνει  προσοχή στις φυσικούς πόρους και τις προστατευόμενες περιοχές και στην ανάπτυξη των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και στη διατήρηση και προστασία και προώθηση της αποτελεσματικότητας των πόρων .

Ο σκοπός του έργου είναι η διαχείριση των ακτών στη περιοχή της διασυνοριακής συνεργασίας. Οι ακτές της Ελλάδας και του Σαλέντο είναι αντικείμενο αδιαμφισβήτητης πίεσης όχι μόνον από τον τοπικό πληθυσμό, αλλά και από το συνεχώς μεγεθυνόμενο φαινόμενο του τουρισμού για το σκοπό αυτό ο Δήμος Παξών πρότεινε μικρές επεμβάσεις στο λιμάνι της Λάκκας .

5.         Το πέμπτο κατά σειρά έργο " Territorial and maritime network supporting the small cruises development (THEMIS)", εντάσσεται στον  Άξονα Προτεραιότητας 3 , «Διασυνοριακό και βιώσιμο Σύστημα Μεταφορών», και αφορά στην  ενίσχυση των θαλάσσιων μεταφορών, την ικανότητα των θαλάσσιων μεταφορών σε μικρές αποστάσεις και την συνδεσιμότητα με επιβατηγά πλοία  μικρών λιμένων.

Σε συμμόρφωση με την ανάπτυξη των περιφερειακών στρατηγικών και τους θεματικούς στόχους του Προγράμματος Ελλάδα Ιταλία 2014 - 2020, ο  Οργανισμός Λιμένα του Μπάρι  πρότεινε  ένα έργο για να υποστηρίξει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μικρών λιμανιών προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτά τα μικρά λιμάνια  στο τομέα της κρουαζιέρας. Τα  λιμάνια αυτά είναι σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν αξιοποιήσει έως τώρα την κρουαζιέρα από τουριστικής πλευράς , ώστε να ενδυναμώσουν κατ' αυτό τον τρόπο και τη σχέση τους με τα μεγάλα λιμάνια της περιοχής  βλ.Γάιο με το λιμάνι Κέρκυρας .

Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου που βασικός ¨μέτοχος ¨είναι από πλευράς Ελλάδος ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας ( ΟΛΚΕ) με τον οποίο και υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία , έχει σαν στόχο την αναβάθμισης του ¨Νέου λιμένα¨ Γάιου στον τομέα της  ασφαλείας αλλά και  με  έργα  αισθητικής αναβάθμισης στην παραλιακή του λιμανιού ,πετυχαίνοντας μέσα από αυτό το έργο  μια ισορροπημένη διασπορά της οικονομικής δραστηριότητας.

6.         Το έκτο και τελευταίο έργο "FIshery RElated Tourism Development and Management) (FIRE - TDM)" εντάσσεται στον  Άξονα Προτεραιότητας 2 «Integrated Environmental» - Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση.

Αφορά στon Αλιευτικό Τουρισμό και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την βελτίωση του . Οι στόχοι  του έργου  αναφέρονται στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου ιδέας του τουρισμού μέσω της αναγνώριση του ηγετικού ρόλου των επαγγελματιών αλιέων στην διαμόρφωση των παράκτιων περιοχών παραδοσιακής αλιείας μικρής κλίμακας, καθώς και η προστιθέμενη αξία που δίνεται στην τοπική αλιεία και των σχετικών προϊόντων της. Στοχεύει σε υψηλότερα εισοδήματα των αλιέων, που συνδέεται με τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης.

 

 
{