Tel: 2662032100 | MailΠρόσληψη ΔΥΟ (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΠΑΞΟΙ 23/8/2017 .

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ                                    Αριθμ. Πρωτοκ. : 2570

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Πρόσληψης  ΔΥΟ (2   )  θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου  [ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ] του ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ , που εδρεύει στους Παξούς

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.

2. Την 7-50 /2017 ΑΠΟΦ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΞΩΝ  ,88545 /28-4-2017 θετική εισηγητική έκθεση  και την  17349/25-5-2017  απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  και το έγγραφο 14581 /29-5-2017 Εγκριτική απόφαση   για την πρόσληψη δύο εργατών ΓΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ της πρόσληψης Πράξη της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής 33/2006.

3. Τον Οργανισμό ΕΣΩΤΕΡ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ΦΕΚ 310/15-2-2013

4. Την από 27-3-2017 βεβαίωση της ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017   .

Ο Δήμαρχος ΠΑΞΩΝ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΔΥΟ (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ , που εδρεύει στους ΠΑΞΟΥΣ , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ ...

ΠΑΞΟΙ...

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ]...

8 ΜΗΝΕΣ ...

ΔΥΟ [2]...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά:

-      Για την θέση με κωδικό:101Προηγούνται οι δημότες ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ  (Α' βαθμός εντοπιότητας)

(1)    Έπονται οι δημότες λοιπων δήμων ΠΕΡΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

(2)    Έπονται οι λοιποι υποψήφιοι

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Δεν αποιτουνται  τυπικά προσόντα  μετις διατάξεις του άρθρου 5 παρ 2 του Ν .2527 /97  η ηλικία καθορίζεται απο 18 έως 60 ετών  και θα πρέπει να προσκομίσουν  μονο την αιτηση και τα  απαραιτητα δικαιολογητικά για την ικανότητάτους να αντεπεξέλθουν στις συγκεκριμένες εργασίες

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΞΩΝ και ειδικότερα στην υπηρεσία ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ -ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (πχ.προσωπικού,  αρμόδιος κ ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ  εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Ο    Δήμαρχος ΠΑΞΩΝ

 

 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Β ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

 
{