Tel: 2662032100 | MailΠρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΠ 378

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ                                                        ΠΑΞΟΙ 17/02/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΑ 76 /2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΙΜΗΝΗΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

Ο Δήμος ΠΑΞΩΝ ύστερα από την υπ' αριθ.3-3/2020 απόφαση του Δ.Σ,  η οποία εγκριθηκε με την 18171/13-2-2020  αποφαση  της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ -ΔΥΤ ΣΤΕΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ /ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΝΠ ΟΤΑ  [ΑΔΑ:  ΨΙΙ7ΟΡ1Φ-Δ4Φ ] ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ΤΕΣΣΑΡΩΝ   (4) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

 

1

1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ  Ή ΙΣΟΤΙΜΟΥ ΤΙΤΛΟΥ    ΔΕ

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους έκτακτους υπαλλήλους .  
3.Δεν απαιτειται ψηφιακος ταχογραφος

ΔΥΟ   (2)  μήνες

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3

Δεν απαιτουνται  τυπικά προσόντα [άρθρο 5 παρ 2  του Ν. 2527/1997

ΔΥΟ [2] ΜΗΝΕΣ

 

 

-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  20 έως 67 ετών

-Προτασσονται των λοιπων υποψηφίων που ανηκουν στον ίδιο πινακα προσοντων  ανεξάρτητα απο το συνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν , οι μόνιμοι  κάτοικοι του  ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ [ ΆΡΘΡΟ 9 ,ΠΑΡ 28,του Ν.4057/2012]

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημοσιοεντος δωδεκαμήνου [παρ 2 του άρθρου 21 του Ν 2738/1999]

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους έκτακτους  υπαλλήλους

4. Βεβαιωση ΑΜΚΑ

5.    ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ισότιμου τίτλου κατηγορίας ΔΕ MONO ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ και ειναι ικανοι για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας

6.    ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ Ή C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΣΕ ΙΣΧΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου ΠΑΞΩΝ  (Δ/νση:49082 ΠΑΞΟΙ , τηλ:2662360300.) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία ΕΠΤΑ   (7) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης και στην ιστοσελίδα του  ΔΗΜΟΥ .

 

ΠΑΞΟΙ 18/5/2017

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

 

 

Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω για να κατεβάσετε την ανακοίνωση.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
{