Tel: 2662032100 | MailEργο : Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων στη θέση Καγκάτικα – Ανεμογιαννάτικα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

 

 

 

Αρ. Πρωτ. 3326/28-08-2020

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Παξών, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων στη θέση Καγκάτικα - Ανεμογιαννάτικα» προϋπολογισμού 74.325,82 ευρώ (με το ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147 Α' /08-08-2016) και σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 16/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Ημερομηνία: 9 Σεπτεμβρίου 2020 στις 11:00 π.μ.

Τόπος Διενέργειας Δημοπρασίας : Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Παξών.

Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σύστημα δημοπράτησης : Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί σύμφωνα με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις τιμές τιμολογίου που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)( άρθρο 125 του Ν.4412/16).

Δικαιούμενοι συμμετοχής : Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ε.ΜΕ.ΔΙ. , εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (αρ.59 του Ν.4278/2014). Επίσης στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

 

Πληροφορίες: Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Παξών & στο www.paxi.gr

Τηλ:2662032100

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

Βλαχόπουλος Σπύρος

 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 524/2020  ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
{