Tel: 2662032100 | MailSSS

πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ δύο ατόμων ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

ΠΑΞΟΙ 10/8/2022

Αριθ. Πρωτ   2774              

ΑΠΟΦΑΣΗ 418 /2022   ΑΔΑ ΨΑ9ΕΩΞΞ-Ν1Υ  418

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΞΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ. Α΄/07-02-2019) .

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α' 138), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147).

4. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν

5.Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α΄114),  Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν

6.Τις διατάξεις του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύουν

7.Τις ανάγκες του Δήμου Παξών σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου

για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής

του αρμοδιότητας.

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παξών όπως ισχύει (ΦΕΚ 310/τ.Β΄/15-02-2013) και Τις τροποποιήσεις   του .

9. Την αποφ 1-3/2022  Οικ Επιτροπης  ΑΔΑ 68ΗΖΩΞΞ-Η9Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

10. Την 17-43/2022   ΑΔΑ : Ω89ΧΩΞΞ-1ΦΒ  αποφ ΔΣ για αναμόρφωση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

11. Την  έγκριση από ΔΕΠΙΝ  113171 /25-7-2022 [2588/25-7-2022 ]

12.   Την ΔΙΠΑΑΔ /Φ.ΕΓΚΡ /82/10488 /11-7-2022 που εγκριθηκε ο μέγιστος  αριθμός ατομων  και μεγιστος αριθμός ωρων  που επιχορηγειται από το ΥΠΕΣ[ 7,32 ΩΡΙΑΊΑ  ΓΙΑ 6 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣΙΩΣ ]

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη με   σύμβαση  ΙΔΟΧ  δύο ατόμων  ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΚΤΙΡΙΩΝ     και συγκεκριμένα στο ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ  για την  διάρκεια του  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 -2023  ήτοι απο 01/9/2022  έως  30/06/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΞΩΝ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 
{