Tel: 2662032100 | MailSSS

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΞΩΝ «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

ΓΑΪΟΣ ΠΑΞΩΝ,Τ.Κ. 490 82

Τηλ. 26623 60301

Γάϊος, 10-08-2023

Αρ. Πρωτ. :156

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 36/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΙΜΗΝΗΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

Το ΝΠΔΔ ΠΟΣΕΙΔΩΝ του  Δήμου  ΠΑΞΩΝ ύστερα από την υπ' αριθ.9-11  /2023 απόφαση του Διοικητικου Συμβουλίου ,  η οποία εγκριθηκε με την   71915/09-8-2023 αποφαση  της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ -ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ /ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΝΠ ΟΤΑ  [ΑΔΑ 6ΚΜ6ΟΡ1Φ-9ΣΜ] ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ΕΝΟΣ  (1) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

 

1

1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ  Ή ΙΣΟΤΙΜΟΥ ΤΙΤΛΟΥ    ΔΕ Ή ΙΕΚ

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους έκτακτους υπαλλήλους .

ΔΥΟ   (2)  μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  20 έως 67 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημοσιοεντος δωδεκαμήνου [παρ 2 του άρθρου 21 του Ν 2738/1999]

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους έκτακτους  υπαλλήλους

4. Βεβαιωση ΑΜΚΑ

5.    ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ισότιμου τίτλου κατηγορίας ΔΕ

6. ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε αντιστοιχο φορέα

7. Πιστοποιητικο οικ καταστασης

8. Αν υπαρχει εντοπιοτητα [προηγούνται όλων των υπολοιπων υποψηφίων οι μόνιμοι κάτοικοι ΠΑΞΩΝ ]

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου ΠΑΞΩΝ  (Δ/νση:49082 ΠΑΞΟΙ , τηλ:2662360300.) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  του ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ κ. ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία ΠΕΝΤΕ    (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης και στην ιστοσελίδα του  ΔΗΜΟΥ .

 

ΠΑΞΟΙ 10/8/2023

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΝΠΔΔ ΠΟΣΕΙΔΩΝ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΠΔΔ,

{