Tel: 2662032100 | MailSSS

Πρόσληψη ΔΥΟ ΣΧΟΛ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουγια το σχολ έτος 2023-2024

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παξοί9/8/2023

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ Αρ. πρωτ: 3063

 

ΑΠΟΦ ΔΗΜΑΡΧ 463 /2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη ΔΥΟ ΣΧΟΛ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ [προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουγια το σχολ έτος 2023-2024

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΞΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147).

2. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν

3. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν

4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν

5. Τις διατάξεις του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύουν

6. 5. Την υπ’ αριθμ. 55472/26-7-2021 ΚΥΑ «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη

προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και

των σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3352/τ. Β’/26-7-2021).

7. 6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./78/10519/20-7-2023 Εγκριτική Απόφαση της

Επιτροπής.

8. 7. Το υπ΄ αριθμ. 61784/21-7-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα :

«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου στους Δήμους της χώρας.

9. Το υπ΄ αριθμ. 62135/21-7-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα :

«Κατανομή ποσού ύψους 34.058.862,00 € σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη

δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος

2023-2024 και για χρονικό διάστημα έως και το Δεκέμβριο του 2023», βάσει του

οποίου ο Δήμος Παξών επιχορηγήθηκε μέχρι το Δεκέμβριο του 2023 με το ποσό των 4.392,00 €.

10.Τις ανάγκες του Δήμου Παξών σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδι

9. Την βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας περί ύπαρξης σχετικών

πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 για την κάλυψη των

αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών του υπό πρόσληψη προσωπικού (Κ.Α.

15.6011.002 Τακτικές αποδοχές και 15.6052 Ασφαλιστικές εισφορές)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχολησης , συνολικά ΔΥΟ (2) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παξών, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (ΒΛ.ΠΙΝΑΚΑ Α ) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα (βλ. πίνακα Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Χρόνος απασχόλησης

Δήμος Παξών

Γάιος Παξοι

ΥΕ –καθαριστές – στριες σχολικών μονάδων

Μερικής απασχόλησης

0

Πλήρους απασχόλησης

2

Διδακτικό έτος

2023-2024

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του οικείου δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του τίτλου σπουδών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Α. 17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας

Μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

….

Μονάδες

17

34

51

68

85

102

119

136

153

170

….

 

Β. μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα.

Αριθμός Αιθουσών

1

2

3

4

5

6

7

8

9

…….

17

Μονάδες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

…….

17

 

 

*ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία.

 

2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (20 μονάδες και 10 μονάδες για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου)

Αριθμός τέκνων

4

5

6

7

8

9

10

….

Μονάδες

30

40

50

60

70

80

90

……

*υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

 

3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (15 μονάδες)

Αριθμών τέκνων

1

2

3

Μονάδες

5

10

20

Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

 

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (5 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 10 μονάδες για το τρίτο)

Αριθμών τέκνων

1

2

3

Μονάδες

5

10

20

 

5. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (10 μονάδες για κάθε τέκνο)

Αριθμών τέκνων

1

2

3

Μονάδες

10

20

30

*υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

 

6. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ

Ποσοστό αναπηρίας

50% - 59%

60% - 66%

67%-69%

70% και άνω

Μονάδες

10

12

15

17

*ο υποψήφιος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν περισσότερες από μία περιπτώσεις ατόμων, των οποίων ασκεί το δικαίωμα προστασίας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης για τον ίδιο μοριοδότησης και πάντως μόνο μίας εξ αυτών.

 

7. ΗΛΙΚΙΑ

Ηλικία

Έως και 50 ετών

Άνω των 50 ετών

Μονάδες

10

20

 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.paxi.gr , δεν δημοσιευεται σε τοπικες ή εφημερίδες του νομου .

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 3 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση info@paxi.gr και msofronis@gmail.com.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραίτητως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Φυσικά εργάσιμες ώρες ώρες και μέχρι τις 18 /8/2023 κατατίθενται με φυσικό αρχειο στον ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 17/8/2023 ΩΡΑ 13.00

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα κριτήρια που επικαλείται κάθε υποψήφιος, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Πρώτα απ’ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις θέσεις με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (εμπειρία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, αναπηρία, ηλικία).

 

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

3. Προηγουνται όλων οι υποψηφιοι με ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή αντιρρήσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογράφει από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@paxi.gr

 

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

Το προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο αμέσως μετά την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου.

Κατά την πρόσληψη τους οι επιτυχόντες οφείλουν να προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@paxi.gr και msofronis@gmail.com.

εντός της αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών μετά την πρόσληψη τους.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση όσων υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι των οποίων καταγγέλθηκε η σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

 

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

ΑΝΑΠΟΣΤΑΣΤΟ ΤΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν

α. Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» που συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι και

β. το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων», το οποίο περιλαμβάνει: ι) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με πρωτόκολλο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 3212/21-8-2020., σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και ιι) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχής του στη διαδικασία επιλογής.

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΞΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΔΑ: 698ΠΩΞΞ-ΑΗ9
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3063/9-8-2023
Θέμα: 463 αποφ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΞΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΣΧΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2023-2024
Είδος Πράξης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ,

{