Tel: 2662032100 | MailSSS

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Γάϊος-Παξών   14/2/2024       ΝΟΜΟΣ   ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΠΑΞΩΝ Αριθ. Πρωτ: 394

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 81  / 2024

Ο Δήμαρχος   ΠΑΞΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

1.                  Την απόφαση αριθ.2-4 /2024 [αδα:9ΨΖ0ΩΞΞ-016] του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΞΩΝ   σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού.

2.                  Την υπ' αριθ. 12168 /7-2-2024 [ΑΔΑ:9ΕΘ6ΟΡ1Φ-3ΟΛ ] έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. από την Αποκεντρωμένη Δ/ση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

3.                  Τις διατάξεις του άρθρου  116 του Ν.4547 /2018

4.                  Το άρθρο  206  του Ν.3584/07.

5.                  Τις νόμιμες  δημοσιεύσεις στον πίνακες ανακοινώσεων και στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  του  ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ .Δεν απαιτείται δημοσίευση σε εφημερίδες [ΕΛ ΣΥΝ ΚΛ 1-ΤΜ1]

6.                  Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2024 του Δήμου    Π.Ο.Υ [222/25-1-2024  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ].

7.                  Την ανακοίνωση πλήρωσης θέσης ΑΠΟΦ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 75 /ΑΠ 358 /8-2-2024  που αναρτήθηκε και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

8.                  Τις υποβληθείσες ΤΕΣΣΕΡΙΣ   (4) αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τις υπεύθυνες δηλώσεις  των. Δεν υπήρξε αίτηση για ΟΔΗΓΟ ΥΕ ή ΔΕ και η θέση έμεινε ακάλυπτη  .

9.                  Τους από  393 /13-2-2024  πίνακες κατάταξης υποψηφίων και το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  που συγκροτήθηκε με την 2-6/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΞΩΝ  .

10.              Το ότι δεν απαιτείται  έγκριση  ΠΥΣ 33 /2006

11.              Τα αποδεικτικά αναρτήσεων  των ανακοινώσεων

12.              Τ ο ότι δεν υπήρξαν ενστάσεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Την πρόσληψη των κάτωθι:

α/α

Επώνυμο -ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΌνομα

ΑΦΜ -ΑΔΤ

Ειδικότητα - παρεχόμενες υπηρεσίες

Χρονικό διάστημα απασχόλησης

1.

ΤΑΞΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

136022658/Ζ 829594

ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΜΗΝΟ ΑΠΟ 14/2/2024  ΕΩΣ 14/4/2024

 

2

ΛΙΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

055828550/ΑΗ 642930

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΜΗΝΟ ΑΠΟ 14/2/2024  ΕΩΣ 14/4/2024

 

 

3

ΛΙΟΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

169790926/ΑΡ378554

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΜΗΝΟ ΑΠΟ 14/2/2024  ΕΩΣ 14/4/2024

 

4

ΝΤΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

025170890/ΑΒ 276386

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΜΗΝΟ ΑΠΟ 14/2/2024  ΕΩΣ 14/4/2024

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΞΩΝ

Κοινοποίηση:                   ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΣΕΠ

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,

{