Tel: 2662032100 | MailSSS

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

ΠΑΞΟΙ 2/5/2024.

Αριθ. Πρωτ 1515               

ΑΠΟΦΑΣΗ 268 /2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΞΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64  Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α΄/7-2-2019).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου  προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/Α΄/16-3-2018).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020)

7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄75/31-3-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86 Α΄/25-04-2020). Την υπ' αριθμ. 5-18/2024 (ΑΔΑ: 9Δ10ΩΞΞ-Ι78 ) Απόφαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Παξών με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2024 ανταποδοτικού χαρακτήρα».

8.Το υπ' αριθμ. πρωτ. 23418 /14-3-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Παξών ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

9.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 31304 /2-4-2024 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων, για τον Δήμο Παξών ΟΚΤΩ  (8) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

10.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παξών (ΦΕΚ 310/τ.Β΄/15-02-2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 

11.Τις απαραίτητες δημοσιεύσεις  σε δύο τοπικές  εφημερίδες  ΚΕΡΚΥΡΑ  και  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  , ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ & στους  πινακες ανακοινωσεων

12.Την με αριθ. πρωτ. 452//19-2-2024-2023 βεβαίωση του Δήμου Παξών, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού  της παρούσας ανακοίνωσης.

13..Την βεβαιωση ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ περι υπάρξεως κενων θέσεων στις συγκεκριμένες ειδικότητες  με ΑΠ 1060/3-4-2024

14.Την κατάθεση των δικαιολογητικών των υποψηφίων .

15. Το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΙΔΟΧ που με την αριθ  2-6/2024 απόφαση της  ΔΗΜΟΤ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

16.Το ότι βρεθησαν 11 υποψήφιοι και προλανβάνονται 8 Ολοι διέθεταν την εντοποιότητα [κάτοικοι ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ . Μεχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί καμμία ένσταση στην υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ .και απο τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι υποψηφίων που προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης:

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Α.Δ.Τ./ΑΦΜ 302205754

Είδος της παρεχόμενης εργασίας

 

1

ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ν799493/302205754

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΜΕ OKTAMHNH  ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΤΟΙ ΑΠΟ 3/5/2024  ΕΩΣ 3/1/2025

 

 

2

ΝΤΑΝΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΡ382927/25170890

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΜΕ OKTAMHNH  ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΤΟΙ ΑΠΟ 3/5/2024  ΕΩΣ 2/1/2025

 

 

3

ΡΟΥΣΑΛΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΑΙ274060/044543796

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΜΕ OKTAMHNH  ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΤΟΙ ΑΠΟ 3/5/2024  ΕΩΣ 3/1/2025

 

 

4

ΛΙΑΤΟΥ

ΑΣΠΑΣΙΑ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΗ642930/55828550

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΜΕ OKTAMHNH  ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΤΟΙ ΑΠΟ 3/5/2024  ΕΩΣ 3/1/2025

 

 

5

ΓΚΟΛΕΜΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΩΜΑΣ

Α530137/044542972

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΜΕ OKTAMHNH  ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΤΟΙ ΑΠΟ 3/5/2024  ΕΩΣ 3/1/2025

 

 

6

ΧΑΝΤΖΑΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α2644272/300065524

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΜΕ OKTAMHNH  ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΤΟΙ ΑΠΟ 3/5/2024  ΕΩΣ 3/1/2025

 

7

ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝ303024/063128822

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΜΕ OKTAMHNH  ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΤΟΙ ΑΠΟ 3/5/2024  ΕΩΣ 3/1/2025

8

ΚΟΥΝΙΑΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΡ620657/151065204

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΜΕ OKTAMHNH  ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΤΟΙ ΑΠΟ 3/5/2024  ΕΩΣ 3/1/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΞΩΝ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

 

 

 
{