Tel: 2662032100 | MailSSS

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Γάϊος-Παξών  21/6/2024 ΝΟΜΟΣ   ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΠΑΞΩΝ Αριθ. Πρωτ: 2230

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 371  / 2024

Ο Δήμαρχος   ΠΑΞΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

1.                  Την απόφαση αριθ. 19-92/2024 -της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΞΩΝ με ΑΔΑ:Ψ32ΟΩΞΞ-0ΜΨ      σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού  ΙΔΟΧ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ   ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ .

2.                  Την υπ' αριθ. 46042/11-6-2024  ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΔΑ ΨΟ6ΚΟΡ1Φ-ΝΛΦ της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. από την Αποκεντρωμένη Δ/ση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

3.                  Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 86 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

4.                  Το άρθρο 206 του Ν.3584/07.

5.                  Την περίπτωση ιε της παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν.4662 /2020,  και το Ν.4765/2021

6.                  Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2024 βεβαιωση  απ 1953 /4-6-2024 Οικ υπηρεσίας του Δήμου.

7.                  Οι ανωτέρω προσλήψεις δεν υπάγονται  στην διαδικασία ΠΥΣ33/2006/ΦΕΚ280Α

8.                  Την αποφ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΞΩΝ 360 /2024  ΑΔΑ : 6ΛΣΨΩΞΞ-Ζ9Η

9.                  Την αναρτηση της αποφασης ΔΗΜΑΡΧΟΥ  στον πινακα ανακοινώσεων  , στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ

10.              Το γεγονος ότι υπηρξαν  μονο δυο αιτησεις  και δεν υπηρξαν ενστασεις

11.              Το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2229/21-6-2024

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την πρόσληψη των κάτωθι:

α/α

Επώνυμο -ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΌνομα

ΑΦΜ -ΑΔΤ

Ειδικότητα - παρεχόμενες υπηρεσίες

Χρονικό διάστημα απασχόλησης

1.

ΛΙΟΓΚΑ  ΜΑΡΙΝΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΦΜ 169790926 ΑΔΤ :ΑΡ 378554

ΕΡΓΑΤΗΣ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

25/6/2024  ΕΩΣ 25/10/2024

 

2

ΡΟΥΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΦΜ:   ΑΔΤ:ΑΡ378589

ΕΡΓΑΤΗΣ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

25/6/2024  ΕΩΣ 25/10/2024

 

 

3

ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΔΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΦΜ Ο73297416 ΑΔΤ ΑΑ399920

ΕΡΓΑΤΗΣ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

25/6/2024  ΕΩΣ 25/10/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΞΩΝ

Κοινοποίηση:

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΣΕΠ

 

 

 
{