Tel: 2662032100 | MailΔικαιολογητικά για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε επιχείρηση – κατοικία - ζωικό , φυτικό κεφάλαιο

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ                                                                                                 Παξοί 16/11/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δικαιολογητικά   για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε επιχείρηση – κατοικία - ζωικό , φυτικό κεφάλαιο

Για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε επιχείρηση ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται  στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα)

1ον Δικαιολογητικά για την διαδικασία αποζημίωσης των Επιχειρήσεων που επλήγησαν από θεομηνίες

Α.Φωτογραφικό υλικό (εφόσον τα καταστραμμένα δεν δύνανται να παραμείνουν ως έχουν)

Β.Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο

Γ.Φορολογική Δήλωση των δυο τελευταίων ετών

Δ.Βεβαίωση απόδοσης ΦΠΑ τρέχοντος έτους

Ε.Απογραφή προηγούμενου έτους

Ζ.Τιμολόγια αγορών από τα οποία να προκύπτουν προϊόντα που υπήρχαν και καταστράφηκαν

Η.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ο Μηχανολογικός εξοπλισμός που υπέστη ζημιές ή καταστράφηκε. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία αγοράς του εξοπλισμού προκειμένου να εκτιμηθεί η τυχόν απόσβεσή του καθώς και στοιχεία που να προκύπτει η σημερινή κατάσταση μηχανήματος (μερική ή ολική καταστροφή)

Θ.Ασφαλιστήριο συμβόλαιο της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι δεν υπάρχει

Ι.Κυρωμένο αντίγραφο της άδειας νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης

Κ.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση κατά την ημέρα της θεομηνίας, συνοδευόμενη από κυρωμένα αντίγραφα παραστατικών στοιχείων ασφάλισης

2ον   Για  ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες   οικονομικές ενισχύσεις ο πολίτης απευθύνεται  στο Δήμο Παξών  (τηλ 26620 32 100 κ. Σωφρόνη Μητσιάλη ) .

3ον Για θέματα καταγραφής από καταστροφές που προκλήθηκαν στην φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, οι παραγωγοί κτλ  απευθύνονται στο ανταποκριτή του Ο.Γ.Α-ΕΛΓΑ πληροφορίες για αποφυγή ,οιαδήποτε ταλαιπωρίας , στο τηλ 26620 32100 , κ.Σωφρόνη Μητσιάλη.

 

Η ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:   ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2017

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΠΑΞΩΝ

 

ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
{