Tel: 2662032100 | MailΠρόσληψη προσωπικού εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

ΑΠ  3068

ΠΑΞΟΙ 30/9/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΞΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.      Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων».

3.      Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α' 28 , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α/28-12-2009) και συμπληρώθηκε με την περίπτωση κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012)

4.      Την αριθμ. 4-28/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να απασχοληθεί μέχρι και πέντε ημερομίσθια το μήνα.

5.      Την αριθμ.8113/3943/2-6-2015Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΕΠΙΝ., με την οποία κρίθηκε νόμιμη η πιο πάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ .

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

Ο Δήμος ΠΑΞΩΝ ύστερα από την υπ' αριθ.4-28/2015 [ΑΔΑ :ΒΜ9ΑΩΞΞ-Σ7Υ ] απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού ΔΕΚΑ (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΕΩΣ 10

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ[ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 52 ΤΟΥ Ν.2527/1997]

ΕΩΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

Α ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ -Δικαιολογητικα

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την ΑΙΤΗΣΗ  τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου

2.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα ,ήτοι ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ  ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

3.Για περίπτωση αλλοδαπων σε ισχυ άδεια παραμονής και εργασίας

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

5.Να μην έχουν κώλυμα  κατά το άρθρο 15 [στρατιωτικές υποχρεώσεις ]και του αρθου 16  του Υπαλληλικου Κώδικα [ποινικη καταδίκη ,υποδικία ,στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ]

6.Οι μόνιμοι κάτοικοι του ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ , προτάσσονται  των λοιπών υποψηφίων

B.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου ΠΑΞΩΝ (Δ/νση: 49082 ΠΑΞΟΙ , τηλ: 2662360300) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ.ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ΑΠΟ 10.00 -13.00.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία ΔΕΚΑ  (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια , έξωθεν του δημοτικου αστηματος και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ www.paxi.gr

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Β ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

 
{