Tel: 2662032100 | MailΠρόσκληση σε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής την 16-9-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

Δ/νση : Γάιος Παξών

Τ.Κ. : 49082

 

 

Παξοί : 16/9/2016

Αρ. Πρωτοκ.:3501

 

 

 

ΘΕΜΑ : πρόσκληση σε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παξών λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προσκαλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σε ΕΚΤΑΚΤΗ ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου του έτους 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Παξών για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

 

1. «Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης, την διάθεση πίστωσης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση και την κατάθεση υπομνήματος και πάσης φύσεως σχετικών εγγράφων επί της εκδίκασης της αιτήσεως αναστολής στο Μον. Διοικ. Πρωτοδικείο Αθηνών κατά του από 17.6.2016 κατασχετηρίου των καθ’ ων, εις χείρας ως τρίτης της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Κ.Α.Δ. 10.6111 – ποσού 1.116,00€

 

2. «Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης, την διάθεση πίστωσης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση και την κατάθεση υπομνήματος και πάσης φύσεως σχετικών εγγράφων επί της εκδίκασης της αιτήσεως αναστολής στο Μον. Διοικ. Πρωτοδικείο Αθηνών κατά του από 17.6.2016 κατασχετηρίου των καθ’ ων, εις χείρας ως τρίτης της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» Κ.Α.Δ. 10.6111 – ποσού 1.116,00€

 

3. «Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης, την διάθεση πίστωσης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση και την υποβολή υπομνημάτων και πάσης φύσεως σχετικών εγγράφων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων για τη διόρθωση των πλημμελειών μεταξύ αιτητικού και διατακτικού της τελεσίδικης υπ’ αριθμ. 36/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (μεταβατική έδρα Κέρκυρα), σχετικά με την υποχρέωση καταβολής ποσού ύψους 418.318,84 ευρώ από το Δήμο Παξών» Κ.Α.Δ. 10.6111 – ποσού 2.232,00€

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 
{