Tel: 2662032100 | MailΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ την 29/8/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

Δ/νση : Γάιος Παξών

Τ.Κ. : 49082

 

Παξοί : 24-08-2018        396

Αρ. Πρωτοκ.: 2675

 

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παξών λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προσκαλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη  29 Αυγούστου έτους 2018 και ώρα 13:30'μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Παξών για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

 

 

1.       «Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμήθειας δύο (2) προκατασκευασμένων αιθουσών, των τεχνικών προδιαγραφών αυτών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού προμήθειας με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού»

 

2.        «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών αρ. 219 του Ν.4412/2016»

 

 

3.       «Λήψη απόφασης για τον αντιλογισμό - ανάκληση απόφασης της ψήφισης πιστώσεων ΚΑΕ προϋπολογισμού Δ. Παξών»

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπύρος Βλαχόπουλος

 

 
{