Tel: 2662032100 | MailΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ την 2/11/2018

 

Παξοί : 31-10-2018        396

Αρ. Πρωτοκ.: 3565

 

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παξών λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προσκαλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σε ΕΚΤΑΚΤΗ ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου έτους 2018 και ώρα 11:00' π.μ στο δημοτικό κατάστημα για την συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων.

Σύμφωνα με το αρ. 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία διαγωνισμού καυσίμων, καθώς ο πρώτος κρίθηκε άγονος.

 

1.      «Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσίμων Δήμου Παξών»

 

2.      «Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων δημοπράτησης διαγωνισμού ανταλλακτικών αφαλατώσεων και ύδρευσης»

 

3.      «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών αρ. 219 του Ν.4412/2016»

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπύρος Βλαχόπουλος

 

 
{